Europass bizonyítvány


Tájékoztató az Europass bizonyítvány-kiegészítőről és igényléséről


Az Europass bizonyítvány-kiegészítő a szakképzés során megszerzett szaktudást bemutató dokumentum. Az Europass bizonyítvány-kiegészítővel a munkaadók és továbbképző intézmények könnyebben értelmezhetik a korábban már megszerzett szakképesítést.


Europass bizonyítvány-kiegészítők a 2005. július 1. után végzett tanulók számára állíthatók ki, akik OKJ-s képzésben vettek részt.


Az Europass bizonyítvány-kiegészítő célja, hogy összegző információkat szolgáltasson a megszerzett szakképesítésről, az elsajátított szakmáról, így valósítva meg azt a célkitűzést, hogy a képesítések átláthatók legyenek a tanulás és a szakma gyakorlatban történő elsajátítása során. A bizonyítvány-kiegészítő mindehhez úgy járul hozzá, hogy a megszerzett szakképesítéshez, illetve bizonyítványhoz kapcsoltan leírja a képesítés megszerzője által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok jellegét, szintjét, tartalmát.


Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan információkkal szolgál tulajdonosa szakképesítéséről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre:


Formáját tekintve az uniós szabványokat követő dokumentum, az Europass bizonyítvány-kiegészítő azonban csak a szakképzést igazoló dokumentummal együtt érvényes.


A bizonyítvány-kiegészítő részei:

  1. A szakképesítés megnevezése.

  2. A szakképesítés megnevezésének fordítása.

  3. A készségek és kompetenciák leírása.

  4. A bizonyítvány tulajdonosa által betölthető foglalkozások köre.

  5. A bizonyítvány hivatalos alapja (az eredeti bizonyítvány sorozatjele, sorszáma, a bizonyítvány kiállításának dátuma, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata az ötfokú osztályzási skálának megfelelően).

  6. A bizonyítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjai.


A bizonyítvány-kiegészítőt a vizsgáztató intézmények adják ki. A bizonyítvány-kiegészítő kibocsátásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére. Ez az összeg a magyar és egy idegen nyelvű Europass bizonyítvány-kiegészítő eljárási költségeire vonatkozik. További idegen nyelvek esetén újabb térítési díjat kell fizetni.


A bizonyítvány-kiegészítő jelenleg magyar, angol, német (egyes esetekben francia és olasz) nyelven igényelhető).


A szakmai vizsgát tevők a bizonyítvány megszerzése után kérhetik az Europass bizonyítvány-kiegészítőt kérőlap kitöltésével és a térítési díj befizetésének igazolásával. A kérőlapot a szakmai vizsga jegyzőjének kell átadni. A korábban végzett tanulók a kérőlapot az iskolatitkárnak adják át.


Az Europass bizonyítvány-kiegészítőt a kérvény beadásától számított 15 napon belül, külön értesítésben meghatározott időpontban kapja meg a tanuló, illetve a hallgató.