Ingyenes tankönyv


Tisztelt Szülő!


Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre a következő:

a) minden 9. évfolyamos tanuló,

b) tartósan beteg gyermek,

c) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek,

d) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,

f) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

g) a pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar).


A jogosultak körének a(z)

b) pontja hatálya alá tartozók esetében szakorvosi igazolásra,

c)-d) pontja esetében családi pótlék igazolására, vagy bérjegyzékre, pénzintézeti számlakivonatra, postai igazolószelvényre (amelyből egyértelműen megállapítható a kapott családi pótlék összege),

e) pontja esetében az erről szóló határozatra,

f)-g) pontja esetében szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményére van szükség.


Kérem, hogy a gyors és zökkenőmentes ügyintézés érdekében a mellékelt igénylőlapot pontosan kitöltve és aláírva, valamint az alátámasztásukat szolgáló irat fénymásolatát (szakorvosi igazolás, családi pótlék igazolás, bérjegyzék, postai igazolószelvény, pénzintézeti számlakivonat vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye) valamint a mellékelt könyvtári nyilatkozatot az iskolában a meghirdetett határidőre leadni szíveskedjék.

Abban az esetben, ha nem jogosult ingyenes tankönyvellátásra, vagy jogosult de lemond erről a jogáról kérem, az erre szolgáló nyilatkozatot aláírni és leadni.

Kérem, a határidő pontos betartását, mivel a határidő után beérkező igényeket az iskola nem köteles kielégíteni.

Abban az esetben, ha az ingyenes tankönyvellátásra való jogosultsággal kapcsolatban valamilyen változás következik be, ezt az iskolában köteles bejelenteni.


Igénylőlap tankönyvtámogatáshoz