Érettségi vizsga


100/1997 (VI.13) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról és a 40/2002 (V. 24) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről jogszabályok felhasználásával.


Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyiból középszinten vagy emelt szinten tehető érettségi vizsga.


KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI

A középszintű érettségi vizsga központi követelményekre épülő, de belső lebonyolítású és belső értékelésű vizsga. A vizsgázók saját iskolájukban oldják meg az írásbeli feladatokat minden vizsgatárgyból az előre kijelölt napokon, majd ugyanott az iskola tanáraiból és egy, az iskolában nem tanító elnökből álló érettségi vizsgabizottság előtt szóbelizik.

Az bizonyítványba kerülő érdemjegy tehát az írásbeli és a szóbeli vizsga összetett eredménye érdemjeggyel és százalékosan is minősítve.


Jeles (5) 80-100%
Jó (4) 60-79%
Közepes (3) 40-59%
Elégséges (2) 20-39%
Elégtelen (1) 0-19%

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI

Az emelt szinten megszervezett érettségi vizsgán az írásbeli vizsga felügyelő tanárait az országos vizsgaközpont bízza meg, a szóbeli vizsga - elnökből és kettő kérdező tanárból áll - tantárgyi bizottság előtt folyik, melynek tagjait szintén az országos vizsgaközpont bízza meg. Központi tételsor alapján folyik a vizsgáztatás.

Előnyei:

Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő:


Jeles (5) 60-100%
Jó (4) 47-59%
Közepes (3) 33-46%
Elégséges (2) 20-32%
Elégtelen (1) 0-19%

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI

Ha a vizsgaszabályzat másképp nem rendelkezik, az érettségi vizsgán a következő vizsgatantárgyakból kötelező vizsgát tenni:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA FAJTÁI

Az érettségi vizsga lehet

Egyes tantárgyakból - a szintemelő vizsga kivételével - középszinten vagy emelt szinten lehet érettségi vizsgát tenni.

Szintemelő vizsga csak emelt szinten tehető.

Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése utá, a tanulói jogviszony fennállása alatt első alkalommal tett érettségi vizsga.

Előrehozott érettségi vizsga az egyes tantárgyakra előírt tanulmányi követelmények teljesítése után (osztályozóvizsga letétele szükséges), a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyakból, első alkalommal tett érettségi vizsga.

Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga.

Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése.

Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsga folytatása.

Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló érettségi vizsga megismétlése.

Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga megismétlése.


További információ és korábbi érettségi vizsgaidőszakok feladatlapjai letölthetők: www.oktatas.hu