Igazolatlan hiányzások


A HÁZIREND 2. sz. melléklete
Szülői tájékoztatás rendje a tanuló igazolatlan mulasztásáról


Tanköteles tanulónál


1 óra igazolatlan mulasztás után

2 - 4 óra igazolatlan mulasztásnál

5-10 óra igazolatlan mulasztásnál

11-15 óra igazolatlan mulasztásnál

16-20 óra igazolatlan mulasztásnál

21-30 óra igazolatlan mulasztásnál

31 óra igazolatlan mulasztásnál


Nem tanköteles, fiatalkorú tanulónál


1 óra igazolatlan mulasztás után

2-4 óra igazolatlan mulasztásnál

5-10 óra igazolatlan mulasztásnál

11-15 óra igazolatlan mulasztásnál

16-20 óra igazolatlan mulasztásnál

21-30 óra igazolatlan mulasztásnál

31 óra igazolatlan mulasztásnál


Nem tanköteles, nagykorú tanulónál


1 óra igazolatlan mulasztás után

2-4 óra igazolatlan mulasztásnál

5-10 óra igazolatlan mulasztásnál

11-15 óra igazolatlan mulasztásnál

16-20 óra igazolatlan mulasztásnál

21-30 óra igazolatlan mulasztásnál

31 óra igazolatlan mulasztásnál

Egyszerre több óra igazolatlan hiányzás esetén az adott órához tartozó legmagasabb szintű büntetést kell kiszabni, ügyelve arra, hogy a jegyző, a szülő vagy a tanuló felé előírt értesítési kötelezettségek teljesüljenek.


Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó szabályok

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi LXVI. törvény 2010. augusztus 30-i hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét.

Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzői gyámhatóságnak, aki végzésben figyelmezteti a szülőt arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg a gyermek védelembe vételét.

Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 óra igazolatlan órája összegyűlik, a jegyzői gyámhatóság felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket.

Az 50 igazolatlan óra automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár.