Szakképzés 4.0


Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram!
Kedves Partnerünk!


Először is engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket, a szakképzés átalakítása miatt iskolánk elnevezése 2020. július 1-től megváltozott. A nevünk:
Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium.


Az oktatás, a szakképzés jelentős átalakulásokon esett és esik át, így szeretném Önöket tájékoztatni, illetve megadni olyan felületeket, ahol a felmerülő kérdéseikre részben vagy teljes egészében választ kaphatnak.


A Szakképzés 4.0 a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája. Tartalmazza mindazon törekvéseket, amelyek a szakképzés megerősítését, ezzel a gazdaság igényeinek kereslet vezérelt kielégítését szolgálják. A stratégia célja, hogy minden magyar fiatal úgy kerüljön ki az iskolarendszerből, hogy az alapkompetenciákon túl rendelkezzen olyan készségekkel és kompetenciákkal, amelyek megalapozzák a gazdaság által igényelt képzettség elsajátítását és az egész életen át tartó tanulást. A szakképzés átalakításával egy olyan új rendszer alakul meg, amely a korábbinál jobban veszi figyelembe a tanulók alapkészségeit és szakmai kulcskompetenciáit, továbbá rugalmasan követi a munkaerőpiaci elvárásokat, emellett átjárhatóságot biztosít az iskolák között. A szakmák és ágazatok, illetve a képzési tartalmak újragondolásával a gyakorlatorientált oktatás segítségével a tanulók piacképes és korszerű tudással lépnek be a munka világába.


Iskolánk a következő ágazatokban a következő szakmákat indítja 2020. szeptemberétől:


Kereskedelem ágazat:

Turizmus- vendéglátás ágazat:

A nemrégiben megjelenő Képzési és Kimeneti Követelmények, illetve a Programtantervek tartalmazzák azokat az információkat, amik alapján az intézmény az oktatást meg tudja szervezni. Része egy képzési szerkezeti dokumentum, amit felmenő rendszerben, tehát 10.-13. évfolyamon lehetőleg a duális partnerekkel együtt dolgozzunk ki.

Ezt szeretnénk is megtenni, így előreláthatólag a 2021. év tavasza folyamán szervezünk egy fórumot Önöknek.

Sajnos sok kérdés még számunkra is megválaszolatlan, így reménykedünk, a találkozóig tovább tisztul ez az új képzési rendszer.

Addig is kérem Önöket, amennyiben a jövőben is szeretnének tanulót/tanulókat foglalkoztatni, a következő oldalakon tudnak tájékozódni:


www.szakkepzes.ikk.hu
www.ikk.hu/files/Szakkepzes_4.0.pdf
www.szakkepzes.ikk.hu/gyik
www.szakkepzes.ikk.hu/#jegyzek


További kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal!

+3699/312779

svk@svk.hu
vargaviktoria@svk.hu