Végzős tanulókra vonatkozó szabályok


Végzősök figyelmébe (11.C, 11.D, 11.E, 11.G)


1. Végzős tanuló, aki sikeresen fejezi be a tanévet és sikeres szakmai vizsgát tesz

A végzős tanulóknak az utolsó iskolai tanítási nap: 2020. április 30.

Az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga időpontja közötti időszakban a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, azonban ebben az időszakban a tanulószerződése még érvényben van és a gyakorlati képzést szervező vállalkozás pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló számára.

A tanulószerződés megszűnik: a komplex szakmai vizsga utolsó napján.

A tanulói jogviszony megszűnik: az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján (2020. június 30.)


2. Végzős tanuló, aki sikeresen fejezi be a tanévet, de sikertelen szakmai vizsgát tesz

Sikertelen szakmai vizsga esetén függetlenül attól, hogy nem sikerült a vizsgája:

A tanulószerződés megszűnik: a komplex szakmai vizsga utolsó napján.

A tanulói jogviszony megszűnik: az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján (2020. június 30.)

Ebben az esetben a tanuló tanulói jogviszony nélkül jelentkezhet a javítóvizsgára és tehet javító szakmai vizsgát októberben.


3. Végzős tanuló, aki év végén megbukik és emiatt nem bocsátható majd a májusi szakmai vizsgára

A tanuló tanulói jogviszonya nem szűnik meg, mert a tanulónak augusztusban javítóvizsgát kell tennie. Ha a tanuló mégis megszünteti tanulói jogviszonyát: még az augusztusi javítóvizsga időpontja előtt, akkor nem vehet részt a javítóvizsgán,

Sikeres augusztusi javítóvizsga esetén a tanuló az októberi szakmai vizsgára jelentkezhet.

A tanulói jogviszonya ebben az esetben az októberi vizsgaidőszak utolsó napján (2020. október 31.) szűnik meg.

Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgán is sikertelenül teljesít, úgy évet ismételhet, természetesen új tanulószerződés megkötése mellett.


4. Végzős tanuló, aki évismétlésre bukik

A feltételek megléte és a tanulószerződés módosítása mellett ismételhet évet a tanuló.

A tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a vállalkozásnak tanulói juttatást nem kell fizetnie, ezért a nyári időszakban a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető.

A tanuló az új tanévben azonban újra jogosult lesz pénzbeli juttatásra:

a) Az első félévben - az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele lesz a juttatás összege.

b) A második félévben - már a korábbiak szerint jár részére a juttatás.