Általános információk


Tisztelt Szülők/Hozzátartozók!


Az e-napló csak egy lehetőséget biztosít a gondviselők számára, hogy könnyebben nyomon tudják követni gyermekük tanulmányait. Hangsúlyoznánk, hogy csak egy újabb lehetőség.

A tanuló jegyeit nem csak az e-naplón keresztül tudják megnézni. Továbbra is elérhető a papír alapú ellenőrző, melyet elméletileg folyamatosan vezet a tanuló és az osztályfőnök is ellenőrzi legalább havonta. Továbbá telefonon, levélben és személyesen is lehet érdeklődni az iskolában, legfőképp az osztályfőnöknél a tanuló érdemjegyeiről, hiányzásairól, tanulmányi előmeneteléről, esetlegesen előforduló problémákról.

Az iskola eddig is és ez után is megpróbálja biztosítani a legtöbb lehetőséget a "nyomon követésre". Az e-naplóba történő belépés esetleges problémái nem akadályozzák meg Önöket a más módokon történő tájékozódásban.


Köszönjük megértésüket!


Alapvető információk